เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมประเมินอย่างเข้มแข็งครูผู้ช่วย (ครูโขน) ครั้งที่ 4


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมประชุมประเมินอย่างเข้มแข็งครูผู้ช่วย (ครูโขน) ครั้งที่ 4 นายสิทธิชัย ตั้งจิตพัฒนกุล ผ่านเรียบร้อย และหารือการออกแบบปรับแก้ตราโลโก้เทศบาลโพธ์กลางใหม่ กับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20