เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายสุรนารี-ค่ายสุรธรรมพิทักษ์-กรม ช.2


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาพบท่านธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายสุรนารี-ค่ายสุรธรรมพิทักษ์-กรม ช.2 เพื่อสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีมีมาตรฐาน ตกแต่งริมทาง ป้องกันการบุกรุกเขตทาง ไม่ต้องรอขออนุมัติการใช้ทุกครั้ง เสียทั้งเวลาและสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ผิดระเบียบต่างๆ และอาจถูกเรียกคืนเงินอีก ซึ่งท่านเข้าใจและให้การอนุเคราะห์ดีมากและจะเร่งดำเนินการให้กับเทศบาลโดยเร็ว
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21