เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ระบบ Zoom Webinar เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์-สวนสุขภาพ สระน้ำบึงแสนสุข-หนองปรือ และหนองไผ่
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11