เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมจัดเตรียมแผนงบประมาณ


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายกกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมจัดเตรียมทำแผนงบประมาณเหลือจ่าย เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนน/ รางระบายน้ำ/ ระบบน้ำประปา/ ข้อร้องเรียนประชาชน/ โครงการเมืองสะอาด ฯลฯ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-14
2021-06-14
2021-06-14
2021-06-13
2021-06-11
2021-06-11