เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 2


ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 2

2021-03-30
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-09
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08