เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล


การสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ณ เวลานี้ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ หมายเลข 5 นาวาอากาศเอกสุวรรณ วงษ์กัณหา
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-03