เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล


การสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ณ เวลานี้ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ หมายเลข 4 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-09
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08