เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


หยุดเผาขยะในที่โล่ง


ประชาสัมพันธ์ การงดเผาขยะในที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะมูลฝอย การเผาเศษหญ้า ใบไม้ และขยะอันไม่พึงประสงค์ โดยสารที่ประกอบในหมอกควันก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบต่างๆ ของร่างกายคือ ระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจ รวมไปถึงระบบสมองส่งผลให้เกิดโรคเฉียบพลัน อาทิ หลอดลมอักเสบ ไอ หายใจลำบาก อาจจะทำให้โรคที่เป็นอยู่ เช่น หอบหืดหรือถุงลมโป่งพองกำเริบหนักกว่าเดิมและยังส่งผลกับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ เด็กที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตและเป็นโรคอื่นๆ อีกทั้งยังมีการยืนยันแล้วว่าในหมอกควันที่เกิดจากการเผามีสารก่อมะเร็งรวมอยู่ด้วยจึงทำให้ผู้ที่หายใจเอาหมอกควันเข้าไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงขอความร่วมมือมายังพ่อแม่ พี่น้องชาวตำบลโพธิ์กลาง หยุดการเผาขยะ ในที่โล่งแจ้ง เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ
2021-01-04
2020-12-23
2020-12-18
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-24
2020-01-07