เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา จัดโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวันให้กับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2020-08-24
2020-08-19
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24