เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองอยู่ได้และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรการทำลูกชุบ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 2.หลักสูตรการทำช่อดอกไม้ผ้าขาวม้า วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 3. หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือหินนำโชค วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-03