เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-03