เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามแบบแผนระเบียบทางราชการ และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต


เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงาน มีทัศนคติและค่านิยมในการตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-15
2020-03-16
2020-02-25