เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด


เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 นี้ 
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ
" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด " (Save Zone, No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ว่าที่ร้อยตรีทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นผู้แทนของภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตำบลโพธิ์กลาง 
ได้นำข้าราชการ พนักงานเทศบาล กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด

2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-15
2020-03-16
2020-02-25
2019-12-11
2019-11-08
2019-08-09