เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


พื่นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส

2020-08-24
2020-08-19
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24