เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


พื่นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส

2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-03