เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคโคโรนา 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง
เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 19  แก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-15
2020-03-16
2020-02-25