เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย สร้างนิสัยให้เด็กเล็กเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีความรู้เรื่องโรคต่างๆ และสามารถดูแลเด็กเบื้องต้นได้ถูกวิธี
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2020-03-21
2020-03-16
2020-03-03
2020-02-25
2020-02-11
2020-01-07
2019-12-25
2019-12-11
2019-11-08
2019-08-23