เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2019-12-11
2019-11-08
2019-08-23
2019-08-22
2019-08-16
2019-08-09
2019-07-30
2019-07-25
2019-07-24
2019-07-23