เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2020-03-21
2020-03-16
2020-03-03
2020-02-25
2020-02-11
2020-01-07
2019-12-25
2019-12-11
2019-11-08
2019-08-23