เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน


วันที่ 21 สิงหาคม 2562   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท้องถิ่น

ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2019-12-11
2019-11-08
2019-08-23
2019-08-22
2019-08-16
2019-08-09
2019-07-30
2019-07-25
2019-07-24
2019-07-23