เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 62


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการฯ เพื่อให้พนักงานเทศบาล อาสาสมััครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนในพื้นที่และนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และวินัยในการใช้ถนน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-15
2020-03-16
2020-02-25