เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.สูงเนิน และเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน


วันอาทิตย์ 07.00น.9 เม.ย.66 ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.สูงเนิน และเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน โดยนายอำเภอสูงเนินเป็นประธาน

2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09