เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยปกติจะตรวจสอบทุกวัน เพื่อให้ได้อาหารคุณภาพ และคุ้มค่า
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09