เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


แจกวารสารเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ฉบับที่ 2


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง สท. , พนักงานเทศบาล ออกเดินแจกวารสารเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ฉบับที่ 2 ให้กับประชาชน ตลาด ร้านค้า เพื่อรับทราบการทำงานของเทศบาล #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09