เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ตายาย และคุณย่าโม


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.50 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง นำพนักงานเทศบาล ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ตายาย และคุณย่าโม เนื่องในวันพระ เพื่อแสดงความเคารพและเป็นศิริมงคลในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09