เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ขุดลอกคลองข้าง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ดูกองช่างขุดลอกคลองข้าง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว เพื่อให้น้ำระบายเร็วขึ้น สะอาด และปลอดภัย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานทำงานเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09