เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR.)


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.10 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR.) ของ มทบ.21 ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 2 และเทศบาลนครราชสีมา ในการตรวจคัดกรองสุขภาพและแจกปุ๋ยอินทร์จากโรงงานกำจัดขยะเทศบาลนครให้กับชุมชนบ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 1,2 บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15