เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ริมทาง-ริมรั้ว ม.10


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูงานโยธา กองช่าง ตัดต้นไม้ริมทาง-ริมรั้ว บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 1,2 ชุมชนหนองหัวเสือ ม.10 ที่ร้องเรียนมา และชาวบ้านเดินมาร้องขอให้ไปช่วยตัดอีกซอย จัดการให้เรียบร้อยแล้ว #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09