เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09