เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน

        

วันที่ 5 กันยายน 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฯ โดยมี นางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ท้องถิ่น
ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23