เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561

        

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการฯ โดยมี นางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนในพื้นที่และนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากเกิดสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียน นักศึกษา
ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23