เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการป้องกันการจมน้ำในเขตตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2561

        

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฯ โดยมี นางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เพื่อการป้องกันเด็กจมน้ำ มีมาตรการที่ครอบคลุมต่อปัจจัยเสี่งดังกล่าว 
มาตรการด้านให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้หลักการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเด็ก
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตำน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง
มาตรการด้านเยียวยาความเสียหาย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้หรือทักษะให้การปฐมพยาบาล (CPR)
ณ สระว่ายน้ำกฤษฎาการ์เด้นส์
2018-09-05
2018-09-04
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-24
2018-08-21
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25