เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมร้านค้าชุมชน


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมร้านค้าชุมชน 41 ร้านค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดระเบียบการขาย การรักษาความสะอาด การจ่ายค่าธรรมเนียม การปฎิบัติตามระเบียบเทศบาล ของร้านค้าชุมชนริมถนน บ.ศรีสมบูรณ์ ม.8 (หน้าวัดบึงแสนสุข) เพื่อสร้างเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09