เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มาดูการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก 3 จุด ซอยสุรไมตรี บ.หนองไผ่ ม.2


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และช่างผู้ควบคุมงานมาดูการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก 3 จุด ซอยสุรไมตรี บ.หนองไผ่ ม.2 กว้าง 5.0 ม. ยาว 30.0 ม.หนา 0.15 ม. งบประมาณ 94,000 บาท ชาวบ้านขอบคุณและขอให้ติดตั้งโคมไฟด้วย จะให้กองช่างดำเนินการให้
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09