เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบุญวัฒนา ณ หอประชุม 20 ปี รร.บุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09