เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มาดูการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเย็น ศรีสมบูรณ์ ม.8


วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และช่างผู้ควบคุมงานมาดูการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเย็น ช่วงบ้านเลขที่ 638 บ.ศรีสมบูรณ์ ม.8 กว้าง 4.0 ม. ยาว 63.0 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 146,000 บาท ชาวบ้านในละแวกดีใจและขอบคุณ พร้อมร้ิองขอโคมไฟในซอยและซอยใกล้เคียงที่ยังไม่มีด้วย จะเร่งรัดให้กองช่างมาดำเนินการให้
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09