เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมงาน”เที่ยวเพลิน เดินชมโคกรวด วันวาน ครั้งที่ 3”


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมงาน”เที่ยวเพลิน เดินชมโคกรวด วันวาน ครั้งที่ 3” โดยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ สถานีรถไฟโคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมือง เพื่อดูรูปแบบนำมาประยุกต์จัดงานถนนคนเดินของโพธิ์กลางต่อไป
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09