เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกมอบเงินสดให้กับผู้สูงอายุ ต.โพธิ์กลาง


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.20 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ออกมอบเงินสดให้กับผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์กลาง ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสด ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 29 ราย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09