เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมตรวจสอบขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2566


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีมติเห็นชอบจำนวน 10 ราย เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณาต่อไป
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23