เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 11


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.50 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สท. ตัวแทนชุมชน ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 11 บ.หนองปรือ ม.1. งบประมาณ 448,500 บาท ผลถูกต้องเป็นไปตามแบบ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23