เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.คริสจักร


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สท. ตัวแทนชุมชน ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยคริสจักร บ.หนองปรือ ม.1 งบประมาณ 482,000 บาท ผลเป็นไปตามแบบ และได้แก้ไขฝาปิดรางระบายน้ำ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23