เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้างและตัวแทนชุมชน ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10 ซอยป้อมตำรวจหนองไผ่ ผลเป็นไปตามแบบและผู้รับจ้างแถมท่อต่อเชื่อมทางน้ำให้ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23