เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน


วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2019-04-03
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-01
2019-01-31
2019-01-30
2018-10-31
2018-08-31
2018-08-29