เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนที่ฝนตกน้ำท่วมเฉียบพลัน


วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 18.00-21.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /กองช่าง/ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 /ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 /สมาชิกสภาเทศบาล ออกช่วยเหลือประชาชนที่ฝนตกน้ำท่วมเฉียบพลัน บ้านหนองไผ่ /บ้านหนองบ่อ /บ้านหนองพลวงมะนาว /บ้านหนองปรือ บางบ้านน้ำไหลแรงท่วมเข้าห้องนอนห้องครัว และระดมพนักงานบ้านอยู่ใกล้มาช่วยกันกรอกกระสอบทราย เอาออกไปช่วยเหลือกันกลางคืน และสูบน้ำออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_หัวใจคือประชาชน #เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน_พวกเราไม่ทิ้งประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09