เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมเรื่องข้อตรวจพบของ สตง. กรณีลูกหนี้ค้างชำระค่าประปา


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมยาว เรื่องข้อตรวจพบของ สตง. กรณีลูกหนี้ค้างชำระค่าประปา จำนวน 5,315,031 บาท ที่ไม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ชุดก่อนๆ  โดย สตง. แจ้งข้อเสนอแนะรายละเอียดมาทุกด้านทั้งการจัดทำระบบข้อมูล การตรวจทานลูกหนี้ การควบคุมดูแลและให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้ตั้งกรรมการสอบไว้แล้ว เพื่อหาสาเหตุและผู้รับผิดชอบและรายงานสตง. ภายใน 60 วัน เป็นเรื่องใหญ่ที่หนักอกหนักใจมาก จึงได้มอบหมายให้ปลัด /รองปลัด /ผอ.กองคลัง /ผอ.กองช่าง/งานนิติกร เร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อรายงานสตง. ต่อไป และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำแสดงตัวตนและหลักฐานประกอบในการตรวจทานหนี้ของผู้ค้างชำระตามที่จะมีหนังสือเรียกเก็บด้วย

2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23