เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มอบเงินเพิ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ อสม. ออกมอบเงินเพิ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนบ้านพักโครงการ 1 ที่ได้รับโอนมาเพิ่ม
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23