เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


กล่าวแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นระดับอำเภอเเละระดับตำบล


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้จากใจให้กับแม่ดีเด่นระดับอำเภอ และแม่ดีเด่นระดับตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้ง 27 ท่าน จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ เทศบาลโพธิ์กลาง ในนามสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองขอขอบพระคุณนายกหน่อยเป็นอย่างยิ่ง ที่สร้างความสุขและความประทับใจให้แม่ดีเด่นด้วย
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23