เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นระดับอำเภอ


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง กล่าวรายงานในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นระดับอำเภอ และแม่ดีเด่นระดับตำบล ของ อ.เมือง ปี 2565 (ครั้งแรก) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบรางวัล ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา , ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนนายอำเภอเมือง , ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 , ผู้บริหารองค์กรปกครองถ้องถิ่น , คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อ.เมืองร่วมงาน โดยแม่ดีเด่นระดับอำเภอ 4 ท่าน , แม่ดีเด่นระดับตำบล 23 ท่าน ณ เทศบาลโพธิ์กลาง เเละขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณแม่ดีเด่นทั้ง 27 ท่าน #ทำด้วยใจ_ตั้งใจยกย่องคุณงามความดี_เชิดชูเกียรติคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23