เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมต้อนรับ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ และคณะ มาศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23