เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมตัดหญ้ากับคนงานตัดหญ้าเทศบาล ตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมตัดหญ้ากับคนงานตัดหญ้าเทศบาล ตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23