เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559

         วันที่ 15 กันยายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง นายอำพร มณีกรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฯ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎจราจรและวินัยในการใชรถบนท้องถนน ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23