เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559

         วันที่ 15 กันยายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง นายอำพร มณีกรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฯ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎจราจรและวินัยในการใชรถบนท้องถนน ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08
2017-09-08