เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.20 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ครั้งที่ 2 #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06